2010-05-20 16:50:00

Financijska potpora školskom projektu

Agencija za mobilnost i programe EU obavijestila je Školu da je prihvatila naš Leonardo da Vinci projekt mobilnosti u okviru Programa za cjeloživotno učenje i dodijelila mu odgovarajuću financijsku potporu


Obrtnička škola Antuna Horvata Đakovo